WordPress email cloak script in theme

Ben je bezig met de ontwikkeling van een WordPress website en wil je graag een manier om de emailadressen automatisch te cloaken, oftewel om te vormen zodat deze niet uitgelezen kunnen worden door spambots? Dan heb ik hier een oplossing voor je. Voeg onderstaande code toe in de functions.php van het theme dat je gebruikt en de emailadressen op je website zullen voortaan automatisch aangepast worden naar een javascript die niet uitgelezen kunnen worden door spambots.

Lees verder »

Dit artikel delen:

Joomla Administrator map veranderen

Standaard gebruikt Joomla de map /administrator/ om de website bij te werken. Maar er zijn situaties te bedenken waarin je dit zou willen veranderen. Ga als volgt te werk om de standaard map Administrator te veranderen naar iets naar eigen keuze.

 1. Definieer in includes/defines.php en in administrator/includes/defines.php de administrator map.
  define( ‘JPATH_ADMINISTRATOR’, JPATH_ROOT.DS.’mijnbeheermap’ );
 2. Ga naar administrator/includes/application.php en verander regel 41 van
  JURI::root(null, str_replace(‘/’.$this->getName(), ”, JURI::base(true)));
  in
  JURI::root(null, str_replace(‘/mijnbeheermap’, ”, JURI::base(true)));
 3. Verander vervolgens op de volgende plaatsen de statische URL administrator naar jouw keuze.
  administrator\components\com_admin\tmpl\sysinfo_directory.php
  Line 33, 34, 35, 41, 44, 45
  administrator\components\com_media\views\images\tmpl\default.php
  Line 8
  administrator\components\com_media\views\images\view.html.php
  Line 38
  administrator\components\com_media\views\imageslist\view.html.php
  Line 38
  administrator\components\com_joomlawatch\admin.joomlawatch.php
  Line 52
  administrator\components\com_templates\admin.templates.html.php
  Line 122
  administrator\includes\application.php
  Line 97
  libraries\joomla\html\html\image.php
  Line 131
  libraries\joomla\environment\uri.php
  Line 216
  Vergeet eventuele andere geïnstalleerde componenten niet te controleren op het URL-gebruik.
 4. Verander vervolgens de naam van de map van ‘Administrator‘ naar je eigen keuze.

Geïnspireerd door ‘moprit’ in het Joomla Forum.

Dit artikel delen:

.htaccess redirect voor URL met vraagteken (?)

Wanneer een pagina van een website verplaatst wordt en daardoor via een andere URL te benaderen is, moet de oude URL doorverwijzen naar de nieuwe URL om er voor te zorgen dat bezoekers deze pagina nog steeds kunnen vinden. Ook voor de zoekmachines is het goed om de URL door te verwijzen, want wanneer dit met een 301 verwijzing wordt gedaan, wordt de waarde die was toegekend aan de oude pagina overgegeven aan de nieuwe pagina.

Een redirect van een URL kan geregeld worden met een .htaccess (op linux servers). Een voorbeeld van een .htaccess die paginaA.html doorverwijst naar paginaB.html is:

RewriteEngine On
RewriteRule ^paginaA\.html$ /paginaB\.html [L,R=301]

Echter kan het ook voorkomen dat de URL die je wilt doorverwijzen iets complexer is en een variabele bevat. Een voorbeeld van zo’n URL is: paginaA.html?code=15

Het probleem hierbij wordt dat het gebruik van een vraagteken in een .htaccess bestand zorgt dat het gelezen wordt als een Query String. Dit is zelfs niet te voorkomen door een back-slash ( \ ). Daarom moeten we in dit geval een andere oplossing bedenken.

De juiste doorverwijzing met een .htaccess is in dit geval als volgt:

RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^code=15$
RewriteRule ^paginaA\.html$ /paginaB\.html?code=15 [L,R=301]

Je bekijkt dus eerst of de Query String (hetgeen achter het vraagteken) gelijk is aan ‘code=15’. Als dat het geval is leid je elke URL die begint met paginaA.html om naar paginaB.html?code=15

Dit artikel delen: