Archive for juni, 2010

.htaccess redirect voor URL met vraagteken (?)

Wanneer een pagina van een website verplaatst wordt en daardoor via een andere URL te benaderen is, moet de oude URL doorverwijzen naar de nieuwe URL om er voor te zorgen dat bezoekers deze pagina nog steeds kunnen vinden. Ook voor de zoekmachines is het goed om de URL door te verwijzen, want wanneer dit met een 301 verwijzing wordt gedaan, wordt de waarde die was toegekend aan de oude pagina overgegeven aan de nieuwe pagina.

Een redirect van een URL kan geregeld worden met een .htaccess (op linux servers). Een voorbeeld van een .htaccess die paginaA.html doorverwijst naar paginaB.html is:

RewriteEngine On
RewriteRule ^paginaA\.html$ /paginaB\.html [L,R=301]

Echter kan het ook voorkomen dat de URL die je wilt doorverwijzen iets complexer is en een variabele bevat. Een voorbeeld van zo’n URL is: paginaA.html?code=15

Het probleem hierbij wordt dat het gebruik van een vraagteken in een .htaccess bestand zorgt dat het gelezen wordt als een Query String. Dit is zelfs niet te voorkomen door een back-slash ( \ ). Daarom moeten we in dit geval een andere oplossing bedenken.

De juiste doorverwijzing met een .htaccess is in dit geval als volgt:

RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^code=15$
RewriteRule ^paginaA\.html$ /paginaB\.html?code=15 [L,R=301]

Je bekijkt dus eerst of de Query String (hetgeen achter het vraagteken) gelijk is aan ‘code=15’. Als dat het geval is leid je elke URL die begint met paginaA.html om naar paginaB.html?code=15

Dit artikel delen:

Aandachtspunten bij het maken van een Joomla template

Joomla is het open-source content management systeem (CMS) dat door steeds meer mensen gebruikt wordt als professionele website. Na vele jaren werk door de open-source gemeenschap (en nog altijd) is Joomla een CMS geworden dat compleet is, maar wat vooral heel eenvoudig uitgebreid kan worden met extra functionaliteiten door middel van componenten en modules.

Om een Joomla website vorm te geven, gebruiken we templates. Een template is het uiterlijk van de website waar de werkelijke inhoud van de website ingezet wordt.

Standaard wordt Joomla geleverd met een zeer geavanceerde template. Verder zijn er vele websites die templates aanbieden, soms gratis en soms tegen betaling. Wanneer een bedrijf besluit over te schakelen naar een Joomla website, zal echter de huisstijl doorgevoerd moeten worden op de website. Een standaard template zal dan niet voldoen en er moet zelf iets gemaakt worden. Maar hoe begin je er aan en waar moet je op letten?

Om een Joomla template te maken is als basiskennis HTML vereist. Zonder HTML-kennis is het niet mogelijk een Joomla template te maken. Begin aan de website alsof je de home pagina van de website in HTML-code zou moeten beschrijven. Laat daarbij de werkelijke inhoud nog leeg, maar zorg dus voor een raamwerk van DIV-elementen of een tabel. Beschrijf tevens in een CSS-bestand waar elk onderdeel moet staan en hoe dit er uit moet zien.

Om een Joomla onderdeel aan te roepen in het component, moeten we denken in modules. Een module is een blok met inhoud die weergegeven kan worden, bijvoorbeeld een menu of contactinformatie. Elke module kan aangeroepen worden in de template. Dit gebeurt op de volgende manier: <jdoc:include type=”modules” name=”modulenaam” />

Om de paginainhoud op te roepen in het template voegen we de inhoud van het actieve component in. Dit doen we zo: <jdoc:include type=”component” />

Naast modules en het actieve component kunnen we ook andere elementen uit Joomla aanroepen in het template. Bijvoorbeeld de header gegevens, waaronder de meta-description en meta-keywords, kunnen we aanroepen met deze code: <jdoc:include type=”head” />

Bij het ontwerpen van een template volgens bovenstaande beschrijving wordt al snel over het hoofd gezien dat er ook nog andere onderdelen zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. De meest belangrijke is “message”. Deze wordt alleen gebruikt op het moment dat er een speciaal bericht is voor de gebruiker. Een dergelijk bericht kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een gebruiker zich heeft geregistreerd op de website. Het bericht is dan iets als “Bedankt voor het registreren, u kunt nu beginnen met inloggen.” Voor sommige berichten kan het best vervelend zijn wanneer een gebruiker ze niet te zien krijgt. Om deze berichten te tonen op de website, gebruik je in het template <jdoc:include type=”message” />

Meer informatie over het gebruik van jdoc in een template kun je vinden op de officiële website van Joomla.

Dit artikel delen: