Squishi kopen verhuist van domein

De vaakbezochte website Squishi kopen is van domeinnaam verandert. Voortaan vindt u op goedespullen.be duizenden producten aan competitieve prijzen. Lees hier de domeinnaam Whois.

Optimaal magazijnlay-out met functionele opslagsystemen

De wereld van de logistiek is continu in beweging. Belangrijke aspecten in de logistiek zijn het magazijn en de inrichting. Met een doordachte magazijninrichting kunnen namelijk enorme kostenbesparingen en snelle terugverdientijden gerealiseerd worden.
Lees verder »

Magazijninrichting en magazijn management

foto magazijninrichtingEen magazijn managen vereist processen en procedures die gemakkelijk op te volgen en uit te voeren zijn. Het vraagt ook ervaren en georganiseerde werknemers die het belang van hun job goed kunnen inschatten. Magazijninrichting, opslag, picking, verpakking en verzending zijn de belangrijkste aspecten als het gaat over het managen van een magazijn. En elk aspect kent zijn eigen unieke uitdagingen.

Tips magazijninrichting en -management

  1. Ontwerp een activiteitenplan dat werknemers in staat stelt de verwachtingen van het bedrijf en de klanten in te willigen en ervoor zorgt dat het magazijn en de magazijninrichting volledig ten dienste staat van de visie van het bedrijf.
  2. Neem geode werknemers in dienst die alle taken die gepaard gaan met het managen van een magazijn vlekkeloos kunnen uitvoeren. Goede werknemers zijn die werknemers die altijd iets meer geven dan de job van hen vraagt.
  3. Communiceer de verwachtingen duidelijk en op tijd naar alle werknemers. Zowel het management als de klanten hebben bepaalde wensen.
  4. Ontwikkel standaard procedures voor elke taak die in het magazijn moet uitgevoerd worden. Dit omvat onder andere het invoeren van gegevens, goederen opslaan, heftruck operaties, picking processen, producten afleveren, verschepen en inpakken en veranderingen aan de magazijninrichting.
  5. Geef alle werknemers de nodige trainingen en opleidingen over de verschillende procedures. Voorzie opfris sessies telkens een procedure is veranderd. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie van de verschillende taken in een magazijn maar komt ook de veiligheid ten goede.
  6. Organiseer regelmatig inventarissen, minstens vier keer per jaar. Verzamel de gegevens uit de analyse en gebruik deze voor toekomstige beslissingen.
  7. Zorg ervoor dat er regelmatig meetings worden georganiseerd met alle werknemers waar alles wordt geëvalueerd.
  8. Als u iets wil veranderen aan de magazijninrichting, maak dan een volledige planning op waarin alle stappen zorgvuldig worden beschreven.

(foto: Warehouse op Flickr)

Advocatenkantoor arbeidsrecht is ontslagspecialist nieuwe stijl

In Amsterdam is een nieuw advocatenkantoor geopend dat zich specialiseert in arbeidsrecht. Deze advocaten arbeidsrecht hanteren een nieuwe stijl waarmee zij zich willen onderscheiden van andere advocatenkantoren. Drie jonge, maar zeer ervaren advocaten arbeidsrecht werken samen onder de naam Workx advocaten.

Advocaat arbeidsrecht nieuwe stijl

Arbeidsrecht nieuwe stijl gaat verder dan het klassieke arbeidsrecht. Arbeidsrecht nieuwe stijl omvat namelijk naast een gedegen kwalitatieve juridische kennis ook een proactieve, eigentijdse manier van werken. Een goede dienstverlening dus. Een advocaat is in de eerste plaats een dienstverlener, maar niet elk advocatenkantoor gedraagt zich daar naar. Het is geen uitzondering dat de werving van een cliënt gebeurt door een ander persoon dan degene die uiteindelijke het echte werk gaat doen. Het spreekt voor zich dat dit voor veel ruis in de communicatie zorgt.

De advocaat arbeidsrecht nieuwe stijl pakt dit anders aan. Elke cliënt heeft van begin tot het einde contact met dezelfde persoon. Korte lijnen dus. Maar die zorgen wel voor een open communicatie en de advocaat arbeidsrecht zal ook gemakkelijker kunnen inspelen op de behoefte van de cliënt, omdat hij het hele proces al vanaf het begin kent. Dat is arbeidsrecht nieuwe stijl.

Advocatenkantoor arbeidsrecht in Amsterdam

Workx advocaten is dus het nieuwe advocatenkantoor arbeidsrecht in Amsterdam. Zij werken in een team van drie jonge ondernemers aan de Herengracht in Amsterdam en bieden het beste van de de kennis met daarbij een dienstverlening die mee gaat met zijn tijd. Zij noemen het zelf het beste van twee werelden: een uitgebreide arbeidsrecht expertise op het hoogste niveau en een proactieve, eigentijdse manier van werken.

Ontslagspecialist

Een van de specialisaties binnen arbeidsrecht is het ontslagrecht. Door een brede ervaring met arbeidsrecht in de brede zin beschikken de advocaten arbeidsrecht bij Workx advocaten over een grondige kennis van het ontslagrecht. Zij kunnen dus zonder schroom ontslagspecialist noemen. Krijgt u te maken met het aanvechten van een ontslag, neem dan contact op met de ontslag advocaat. Zowel voor werknemers als werkgevers is juridisch advies over arbeidsrecht in dat geval namelijk van belang.

Waarom Mercedes Vito kopen

Denk je eraan een bestelwagen te kopen? Dan is Mercedes Vito zeker en vast een goede keuze. Waarom? Dat lees je hier.
Lees verder »

Speed dating: vraag en antwoord

Hier een aantal veel gestelde vragen over speed dating.
Lees verder »

Interim management

Interim management ontstond in de jaren ’70 in Nederland en dit om flexibeler te kunnen omgaan met bepaalde situaties. Opzegtermijnen duurden soms heel lang. Wat ervoor zorgde dat men niet altijd flexibel kon inspelen op veranderingen in de markt zonder zware kosten. Tot een paar jaar geleden was interim management sterk gerelateerd aan herkapitalisatie. Ondertussen is het domein van interim management wel uitgebreid.

Wat is interim management?

Interim management heft betrekking op zakenmensen in top management posities die tijdelijk uitvoerende functies waarnemen en die, in tegenstelling tot consultants, verantwoordelijkheid opnemen voor hun werk. Een interim manager verlaat het bedrijf of de organisatie vanaf dat het probleem is opgelost of een strategie is geïmplementeerd.

Interim management vraagt specifieke vaardigheden

Interim managers zijn commercieel en denken strategisch. Ze hebben niet alleen de vaardigheid om een probleem te definiëren en een effectieve strategie te ontwikkelen, maar ook om oplossingen aan te dragen, eventueel in samenspraak met de klant. Interim management heeft veel te maken met ervaring. Voor elk probleem is de kans groot dat een goede interim manager het probleem ooit al is tegengekomen.

Interim managers zijn efficiënt en effectief

Interim Management kan heel effectief zijn als het gaat over kosten. Wie actief is binnen het domein van interim management weet wat het betekent om resultaten te boeken op een korte periode. Bovendien dragen interim managers bepaalde belangrijke en essentiële vaardigheden over op het team.

Interim management = verantwoordelijkheid opnemen

Aangezien interim management meestal inhoudt dat je een functie op hoog niveau opneemt, wordt van een interim manager verwacht dat hij leiderschap aan de dag weet te leggen. Het is de bedoeling dat ze met duidelijke doelstellingen voor de dag komen en enkel dat doen wat in het belang is van de organisatie.

Interim management is resultaatgericht

Een carrière uitbouwen op het vlak van interim management vraagt engagement. Interim Managers bouwen op hun reputatie om opdrachten binnen te halen. Daarom is het belangrijk dat ze er steeds voor gaan en dat ze ernaar streven altijd resultaat te halen.

Palletstellingen: hoe ermee werken

palletstellingenPalletstellingen zijn een soort systeem voor de opslag van goederen. Palletstellingen zijn erg in trek dezer dagen. U vindt ze overal: in magazijnen, fabrieken, warenhuizen,… Maar genoeg definities nu. Want als het gaat over palletstellingen is een van de belangrijkste zorgen de veiligheid. Hoewel palletstellingen gebruikt worden voor de opslag van goederen, zijn er vaak mensen bij betrokken. Dus eens de plannen zijn uitgewerkt, is het belangrijk u te bekommeren om de veiligheid van de mensen die in de nabijheid van de palletstellingen moeten werken. Hier alvast enkele richtlijnen.

Zit alles vast?

Besteed aandacht aan loszittende elementen van palletstellingen. In principe moeten alle loszittende zaken verwijderd worden.

Vermijd beschadigde palletstellingen

Meld beschadigingen of slijtage van palletstellingen zo snel mogelijk aan de bevoegde persoon. Zo kunnen palletstellingen preventief hersteld worden en vermijdt u dat pallets naar beneden vallen, met alle gevolgen van dien.

Spreek en u zult veiliger werken

Heldere communicatie tussen de mensen die in de nabijheid van palletstellingen werken, is onontbeerlijk.

Gebruik palletstellingen zoals het moet

Palletstellingen zijn niet gemaakt om op te klimmen. Doet u het toch? Dan kan het gebeuren dat u uitglijdt of valt met serieuze kwetsuren als gevolg. Deze richtlijn wordt maar al te vaak overtreden. Doe het dus niet.

Kwaliteit boven alles

Gebruik altijd pallets van kwaliteit. Beschadigde of minderwaardige pallets zijn uit den boze. Soms besluit het management pallets van slechte kwaliteit te gebruiken omdat ze hiermee de kosten beperken. Het si jammer, maar sommige bazen zijn nu eenmaal niet in de eerste plaats bekommerd om de veiligheid en gezondheid van hun personeel.

Check palletstellingen… maar ook pallets

Controleer de pallets in de palletstellingen regelmatig op beschadiging. Een pallet kan ook naar benden vallen omdat de pallet zelf kapot is. Ga ook regelmatig na of er geen uitstekende dingen in de pallets zitten zoals nagels.

Opnieuw: kwaliteit rules

Gebruik het juiste gemotoriseerd materiaal om de ladingen in de palletstellingen te plaatsen of er terug uit te halen. Niet alleen om uw veiligheid te bewaken maar ook om efficiënt en snel te kunnen werken. Enkel zo geniet u ten volle van de voordelen van palletstellingen.

(foto: palletstellingen door aortali1375 op Flickr)

Psychotherapie verbetert functioneren en stimuleert zelfontwikkeling

Psychotherapie is een behandelingsmethode voor psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De psychotherapie richt zich op het ontwikkelen van inzichten en zelfontwikkeling. De psychotherapeut heeft als doel het probleem te vinden wat de client weerhoudt van goed functioneren en vervolgens de client aan te leren hoe hij/zij met dit probleem kan omgaan zodat het dragelijk wordt of zelfs opgelost kan worden.

Psychotherapie concentreert zich op de persoon die lijdende is en niet zo zeer op de situatie waarin deze persoon zich bevindt. Om deze reden wordt de hulpvrager ook niet gezien als een patiënt, maar als een client die hulp zoekt bij de omgang met een probleem.

Er bestaan diverse vormen van psychotherapie. Zo zijn er psychodynamische therapieën die zich hoofdzakelijk richten op het ‘onbewuste’. Daarnaast zijn er dan de cliëntgerichte psychotherapieën, welke de meest toegepaste vorm van psychotherapie is. Tevens zijn er gedragstherapie en systeem therapieën die zich voornamelijk richten op gedragingen van een persoon of groep (denk aan een gezin).

Psychotherapie sessies

Een behandeling van psychotherapie wordt uitgevoerd in verschillende psychotherapie sessies. Dit start met een oriëntatie waarin de psychotherapeut kennis maakt met het probleem en de client meer te weten komt over de te volgen aanpak. Vervolgens worden er een vijftal sessies ingepland welke elk tussen de 45 en 75 minuten zullen duren, afhankelijk van de situatie en evolutie van de persoon. Na deze sessies wordt het effect geëvalueerd en indien nodig verder gegaan met een vervolgprogramma.

In Belgie is er geen wettelijke erkenning voor de titel psychotherapeut en daarom wordt psychotherapie vooral bedreven door psychologen of psychiaters. Wilt u meer informatie, lees dan meer over psychotherapie.

iSide Zoekmachine Marketing voor een hoge positie in Google

Zoekmachine marketing richt zich er op om nieuwe klanten te werven door gebruik te maken van zoekmachines op het internet. Sinds de exponentiële groei van het internet in de laatste decennia is het gebruik van zoekmachines als Google zeer populair geworden. Daarom is het voor bedrijven cruciaal geworden om zichtbaar te zijn in de zoekmachines om nog mee te doen in het aanwerven van nieuwe klanten.

Steeds meer bedrijven worden zich bewust van deze trend en zien in dat een hoge positie in Google belangrijk is. Alleen een website hebben is niet meer genoeg, maar er moeten potentiële klanten naar deze website komen kijken om een website rendabel te maken. Dit kunnen we vergelijken met een reclamebord. Niemand zal een reclamebord ophangen in een doodlopende straat waar nooit iemand komt behalve de mensen die het bedrijf al kennen. Zo werkt het ook met een website. Deze zal pas effect hebben wanneer deze bezocht wordt door mensen die geïnteresseerd zijn in de producten.

Zoekmachine marketing richt zich er op om online zichtbaar te worden voor de juiste doelgroep. Dit betekent dat de website van het bedrijf enkel naar voren dient te komen bij de zoektermen die gebruikt worden door de doelgroep. Daarbij draait alles om relevantie en zal de website van het bedrijf dus voldoende relevant moeten zijn voor deze zoektermen.

Zoekmachine marketing is een nieuw vakgebied, maar wel een die voortdurend onderhevig is aan verandering. Daarom laten veel bedrijven de zoekmachine marketing van hun website over aan gespecialiseerde bedrijven. Een van deze bedrijven is iSide, een zoekmachine marketing bureau in Antwerpen die zich voornamelijk richt op de kleinere bedrijven. Ondanks dat iSide gevestigd is in België bevinden hun klanten zich overal in de Benelux.

Wilt u ook hoog in Google komen met uw website? Neem dan eens een kijkje op de website van iSide.

iSide Zoekmachine Marketing