Interim management

Interim management ontstond in de jaren ’70 in Nederland en dit om flexibeler te kunnen omgaan met bepaalde situaties. Opzegtermijnen duurden soms heel lang. Wat ervoor zorgde dat men niet altijd flexibel kon inspelen op veranderingen in de markt zonder zware kosten. Tot een paar jaar geleden was interim management sterk gerelateerd aan herkapitalisatie. Ondertussen is het domein van interim management wel uitgebreid.

Wat is interim management?

Interim management heft betrekking op zakenmensen in top management posities die tijdelijk uitvoerende functies waarnemen en die, in tegenstelling tot consultants, verantwoordelijkheid opnemen voor hun werk. Een interim manager verlaat het bedrijf of de organisatie vanaf dat het probleem is opgelost of een strategie is geïmplementeerd.

Interim management vraagt specifieke vaardigheden

Interim managers zijn commercieel en denken strategisch. Ze hebben niet alleen de vaardigheid om een probleem te definiëren en een effectieve strategie te ontwikkelen, maar ook om oplossingen aan te dragen, eventueel in samenspraak met de klant. Interim management heeft veel te maken met ervaring. Voor elk probleem is de kans groot dat een goede interim manager het probleem ooit al is tegengekomen.

Interim managers zijn efficiënt en effectief

Interim Management kan heel effectief zijn als het gaat over kosten. Wie actief is binnen het domein van interim management weet wat het betekent om resultaten te boeken op een korte periode. Bovendien dragen interim managers bepaalde belangrijke en essentiële vaardigheden over op het team.

Interim management = verantwoordelijkheid opnemen

Aangezien interim management meestal inhoudt dat je een functie op hoog niveau opneemt, wordt van een interim manager verwacht dat hij leiderschap aan de dag weet te leggen. Het is de bedoeling dat ze met duidelijke doelstellingen voor de dag komen en enkel dat doen wat in het belang is van de organisatie.

Interim management is resultaatgericht

Een carrière uitbouwen op het vlak van interim management vraagt engagement. Interim Managers bouwen op hun reputatie om opdrachten binnen te halen. Daarom is het belangrijk dat ze er steeds voor gaan en dat ze ernaar streven altijd resultaat te halen.