Archive for april, 2011

Interim management

Interim management ontstond in de jaren ’70 in Nederland en dit om flexibeler te kunnen omgaan met bepaalde situaties. Opzegtermijnen duurden soms heel lang. Wat ervoor zorgde dat men niet altijd flexibel kon inspelen op veranderingen in de markt zonder zware kosten. Tot een paar jaar geleden was interim management sterk gerelateerd aan herkapitalisatie. Ondertussen is het domein van interim management wel uitgebreid.

Wat is interim management?

Interim management heft betrekking op zakenmensen in top management posities die tijdelijk uitvoerende functies waarnemen en die, in tegenstelling tot consultants, verantwoordelijkheid opnemen voor hun werk. Een interim manager verlaat het bedrijf of de organisatie vanaf dat het probleem is opgelost of een strategie is geïmplementeerd.

Interim management vraagt specifieke vaardigheden

Interim managers zijn commercieel en denken strategisch. Ze hebben niet alleen de vaardigheid om een probleem te definiëren en een effectieve strategie te ontwikkelen, maar ook om oplossingen aan te dragen, eventueel in samenspraak met de klant. Interim management heeft veel te maken met ervaring. Voor elk probleem is de kans groot dat een goede interim manager het probleem ooit al is tegengekomen.

Interim managers zijn efficiënt en effectief

Interim Management kan heel effectief zijn als het gaat over kosten. Wie actief is binnen het domein van interim management weet wat het betekent om resultaten te boeken op een korte periode. Bovendien dragen interim managers bepaalde belangrijke en essentiële vaardigheden over op het team.

Interim management = verantwoordelijkheid opnemen

Aangezien interim management meestal inhoudt dat je een functie op hoog niveau opneemt, wordt van een interim manager verwacht dat hij leiderschap aan de dag weet te leggen. Het is de bedoeling dat ze met duidelijke doelstellingen voor de dag komen en enkel dat doen wat in het belang is van de organisatie.

Interim management is resultaatgericht

Een carrière uitbouwen op het vlak van interim management vraagt engagement. Interim Managers bouwen op hun reputatie om opdrachten binnen te halen. Daarom is het belangrijk dat ze er steeds voor gaan en dat ze ernaar streven altijd resultaat te halen.

Palletstellingen: hoe ermee werken

palletstellingenPalletstellingen zijn een soort systeem voor de opslag van goederen. Palletstellingen zijn erg in trek dezer dagen. U vindt ze overal: in magazijnen, fabrieken, warenhuizen,… Maar genoeg definities nu. Want als het gaat over palletstellingen is een van de belangrijkste zorgen de veiligheid. Hoewel palletstellingen gebruikt worden voor de opslag van goederen, zijn er vaak mensen bij betrokken. Dus eens de plannen zijn uitgewerkt, is het belangrijk u te bekommeren om de veiligheid van de mensen die in de nabijheid van de palletstellingen moeten werken. Hier alvast enkele richtlijnen.

Zit alles vast?

Besteed aandacht aan loszittende elementen van palletstellingen. In principe moeten alle loszittende zaken verwijderd worden.

Vermijd beschadigde palletstellingen

Meld beschadigingen of slijtage van palletstellingen zo snel mogelijk aan de bevoegde persoon. Zo kunnen palletstellingen preventief hersteld worden en vermijdt u dat pallets naar beneden vallen, met alle gevolgen van dien.

Spreek en u zult veiliger werken

Heldere communicatie tussen de mensen die in de nabijheid van palletstellingen werken, is onontbeerlijk.

Gebruik palletstellingen zoals het moet

Palletstellingen zijn niet gemaakt om op te klimmen. Doet u het toch? Dan kan het gebeuren dat u uitglijdt of valt met serieuze kwetsuren als gevolg. Deze richtlijn wordt maar al te vaak overtreden. Doe het dus niet.

Kwaliteit boven alles

Gebruik altijd pallets van kwaliteit. Beschadigde of minderwaardige pallets zijn uit den boze. Soms besluit het management pallets van slechte kwaliteit te gebruiken omdat ze hiermee de kosten beperken. Het si jammer, maar sommige bazen zijn nu eenmaal niet in de eerste plaats bekommerd om de veiligheid en gezondheid van hun personeel.

Check palletstellingen… maar ook pallets

Controleer de pallets in de palletstellingen regelmatig op beschadiging. Een pallet kan ook naar benden vallen omdat de pallet zelf kapot is. Ga ook regelmatig na of er geen uitstekende dingen in de pallets zitten zoals nagels.

Opnieuw: kwaliteit rules

Gebruik het juiste gemotoriseerd materiaal om de ladingen in de palletstellingen te plaatsen of er terug uit te halen. Niet alleen om uw veiligheid te bewaken maar ook om efficiënt en snel te kunnen werken. Enkel zo geniet u ten volle van de voordelen van palletstellingen.

(foto: palletstellingen door aortali1375 op Flickr)