Psychotherapie verbetert functioneren en stimuleert zelfontwikkeling

Psychotherapie is een behandelingsmethode voor psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De psychotherapie richt zich op het ontwikkelen van inzichten en zelfontwikkeling. De psychotherapeut heeft als doel het probleem te vinden wat de client weerhoudt van goed functioneren en vervolgens de client aan te leren hoe hij/zij met dit probleem kan omgaan zodat het dragelijk wordt of zelfs opgelost kan worden.

Psychotherapie concentreert zich op de persoon die lijdende is en niet zo zeer op de situatie waarin deze persoon zich bevindt. Om deze reden wordt de hulpvrager ook niet gezien als een patiënt, maar als een client die hulp zoekt bij de omgang met een probleem.

Er bestaan diverse vormen van psychotherapie. Zo zijn er psychodynamische therapieën die zich hoofdzakelijk richten op het ‘onbewuste’. Daarnaast zijn er dan de cliëntgerichte psychotherapieën, welke de meest toegepaste vorm van psychotherapie is. Tevens zijn er gedragstherapie en systeem therapieën die zich voornamelijk richten op gedragingen van een persoon of groep (denk aan een gezin).

Psychotherapie sessies

Een behandeling van psychotherapie wordt uitgevoerd in verschillende psychotherapie sessies. Dit start met een oriëntatie waarin de psychotherapeut kennis maakt met het probleem en de client meer te weten komt over de te volgen aanpak. Vervolgens worden er een vijftal sessies ingepland welke elk tussen de 45 en 75 minuten zullen duren, afhankelijk van de situatie en evolutie van de persoon. Na deze sessies wordt het effect geëvalueerd en indien nodig verder gegaan met een vervolgprogramma.

In Belgie is er geen wettelijke erkenning voor de titel psychotherapeut en daarom wordt psychotherapie vooral bedreven door psychologen of psychiaters. Wilt u meer informatie, lees dan meer over psychotherapie.