Start-to-run hardloop podcasts

In Belgie is in 2006 een hele hype ontstaan rond de hardloop podcasts van het meest sexy radiogezicht van Belgie Evy Gruyaert. Voor de tv-zender EEN maakte zij hardlooptrainingen voor op je iPod. Afgewisseld met bijpassende muziek vertelt Evy wanneer het tijd is om te gaan hardlopen, wanneer je mag wandelen en wanneer de hardloop training over is. Het doel is je conditie op te bouwen tot je ongeveer 5 kilometer kan hardlopen. De hardloop schema’s voor op de koelkast staan op Sport.be (mirror).

Hier vind je alles wat je nodig hebt om via hardlopen je conditie weer op peil te brengen. Onlangs heb ik onderstaande e-mail gekregen met het verzoek de hardloop bestanden te verwijderen, dus je zult even moeten scrollen.

Geachte mevrouw, heer,

Ik maak u dit schrijven over, waarvan de datum van het elektronische schrijven als verzendingsdatum geldt, in mijn hoedanigheid van coördinator inning van SIMIM.Simim werd op 21 juni 1995 opgericht door leden van de Belgische federatie van de fonografische industrie (Ifpi Belgium) als beheersmaatschappij voor de rechten van de muziekproducenten. Simim is de enige beheersmaatschappij voor de muziekproducenten die erkend is door de overheid. Simim heeft tot doel om op een zo effectief mogelijke wijze de rechten voor de muziekproducenten te innen en te verdelen onder de rechthebbenden. U kunt onze ledenlijst raadplegen op de site www.simim.be.

Eén van onze taken is het verlenen van licenties voor het gebruik van de opgenomen muziek van onze mandaatgevers, en daardoor het vermijden van inbreuken op de intellectuele eigendom van onze leden. Bovendien ondernemen wij actie tegen alle natuurlijke – en rechtspersonen die het illegale gebruik van het repertoire van onze mandaatgevers vergemakkelijken, aanmoedigen of toelaten.

Wij stellen vast dat op de ondervermelde Url bestanden ter download (of links naar deze bestanden) aangeboden worden, waarin geluidsopnamen van onze mandaatgevers gebruikt worden:

http://www.annunaki.nl/leuk/start-to-run-podcasts-downloaden/

Krachtens artikel 39 van de wet van 30 juni 1994, hierna de auteurswet genoemd, hebben onze leden op de hen toebehorende muziekopnamen, de volgende exclusieve rechten:

– de reproductie, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk op om het even welke wijze en in om het even welke vorm;

– de mededeling aan het publiek volgens ongeacht welk proces, met inbegrip van de beschikbaarstelling op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn;

Indien u over de gebruiksrechten van deze bestanden beschikt hebt u de mogelijkheid een licentie aan te vragen voor dit gebruik en kunt u al deze bestanden in de toekomst verder blijven aanbieden. Zolang u over geen licentie beschikt moet u deze inbreuk op de rechten van onze mandaatgevers staken en de muziekopnamen van de bovenvermelde webpagina’s alsook alle opgeslagen versies ervan verwijderen.

In het andere geval vragen wij u om onmiddellijk deze inbreuk op de rechten van onze mandaatgevers te staken en van de beheerders te eisen dat zij de bestanden van de bovenvermelde webpagina’s alsook (indien zij de originele drager niet bezitten) van de harde schijf te verwijderen of, bij gebreke aan een reactie van deze personen, zelf de nodige maatregelen te nemen teneinde de toegang tot deze site onmogelijk te maken.

Wij behouden ons in alle geval het recht om een vergoeding voor de schade die onze leden hebben geleden te eisen.

Gelieve ons de ontvangst van deze notificatie per kerende te bevestigen en ons te informeren over de door u genomen maatregelen om deze inbreuk stop te zetten.

Wij willen u in voorkomend geval ook herinneren aan artikel 20, §3 van de wet van 11 maart 2003, die u, in uw hoedanigheid van dienstverlener, verplicht de onwettige activiteit of informatie onmiddellijk te melden aan het bevoegde Parket. Gelieve ons dit tevens per kerende te bevestigen.

Dit elektronisch schrijven geldt als kennisgeving en ingebrekestelling en wordt u overgemaakt onder voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige erkentenis.

In voorkomend geval vrijwaren wij u voor de tegen u ingeleide vorderingen voor schade die rechtstreeks het gevolg is van de door ons gevraagde maatregelen onder de volgende voorwaarden :

– de maatregelen werden enkel genomen tegen de door ons genotificeerde url en de

beheerders van deze url‚

– de maatregelen werden prompt genomen .

In afwachting van uw berichten, verblijven wij,

Met beleefde groeten,

Mark Casteels & Brecht Debackere

Directeur Repartitie/Inning/IT Coördinator Inning

Dit artikel delen:


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


2 reacties op “Start-to-run hardloop podcasts”

  1. els oelen - bemelmans commented op :

    bedankt voor de schema’s ik ga ze zeker gebruiken

  2. Start to run podcast wrote op :

    Op zoek naar de loopschema’s of Start to run podcasts?
    Kijk dan zeker eens op Start-to-run.be!

    Op het forum vind je de podcasts.